انواع تجهیزات لابی
بازرگانی سینا ارائه دهنده انواع تجهیزات لابی هتل می باشد. این تجهیزات شامل: ترولی های بل بوی ( چرخ حمل چمدان ) ، استند های نقشه ، بنر و راهنما ، سطل زباله لابی ، انواع استند و طناب هدایت کننده، استند روزنامه .